Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Διαδικασία συλλογής και αποκομιδής των απο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
που υπόκεινται σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο

  1. Οι συσκευασίες συλλογής των απορριμμάτων (ειδικές κόκκινες σακούλες) ασθενών που υπόκεινται σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο αποθηκεύονται στο ειδικό δωμάτιο δίπλα από τους θαλάμους θεραπείας. Η αποκομιδή γίνεται έπειτα από μέτρηση και έγκριση ακτινοφυσικού ιατρικής και μόνο όταν έχει μειωθεί η ραδιενέργεια που εκπέμπουν οι συσκευασίες στα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς επίπεδα.

  2. Οι ακτινοφυσικοί ιατρικής μετρούν τη ραδιενέργεια των συσκευασιών που βρίσκονται στο ειδικό δωμάτιο (αποθήκη) δύο φορές τον μήνα. Στο μηνιαίο πρόγραμμα των εφημεριών του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής θα βρείτε το όνομα του ακτινοφυσικού που κάνει την μέτρηση και την ημερομηνία μέτρησης. Αφού πιστοποιηθεί από τον ακτινοφυσικό ότι η εκπεμπόμενη ραδιενέργεια συσκευασίας είναι σε επίπεδα που επιτρέπουν την αποκομιδή και απόρριψη, η συσκευασία σημαίνεται με το ειδικό αυτοκόλλητο του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής όπου αναγράφονται
    • α) η ημερομηνία μέτρησης,
    • β) η μετρούμενη έκθεση σε μSv/h σε επαφή
    • γ) το όνομα και η υπογραφή του ελέγχοντος ακτινοφυσικού.

  3. Το νοσηλευτικό προσωπικό θα επιτρέπει την αποκομιδή μόνο των απορριμμάτων που έχουν το ειδικό αυτοκόλλητο του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής με το όνομα και την υπογραφή του ακτινοφυσικού ιατρικής που πραγματοποίησε την μέτρηση.


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση