Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
\MEDIRAD Project
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ι. Δαμηλάκης

Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Τηλ. 2810.39.2569, E-mail: damilaki@med.uoc.gr
http://medicalphysics.med.uoc.gr/handouts/


ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Θ. Μαρής
Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Τηλ. 2810.39.2797
E-mail: tmaris@med.uoc.gr
Κ. Περισυνάκης
Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Τηλ. 2810.39.2564
E-mail: kostas.perisinakis@med.uoc.gr
Μ. Μαζωνάκης, PhD
Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Τηλ. 2810.39.2342
E-mail: mazonak@med.uoc.gr
ΦΥΣΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΗ
Α. Τζεδάκης, PhD
Τηλ. 2810.39.2830
E-mail: atzeda@med.uoc.gr
Α. Παπαδάκης, PhD
Τηλ. 2810.39.2092
E-mail: apapadak@edu.med.uoc.gr
Λ. Κοκοβές, MSc
Τηλ. 2810.39.2704
E-mail: leokove@yahoo.gr
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ι. Στρατάκης, PhD
Τηλ. 2810.39.2704
E-mail: jstratak@med.uoc.gr
Γ. Σολωμού, MSc
Τηλ. 2810.39.2365
E-mail: gsolomou@hotmail.com
 


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Ελ. Τζανής
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΙ
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Μ. Βεληβασάκη