Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ι. Δαμηλάκης

Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Τηλ. 2810.39.2569, E-mail: damilaki@med.uoc.gr
http://medicalphysics.med.uoc.gr/handouts/


ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Θ. Μαρής
Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Τηλ. 2810.39.2797
E-mail: tmaris@med.uoc.gr
Κ. Περισυνάκης
Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Τηλ. 2810.39.2564
E-mail: perisina@med.uoc.gr
Μ. Μαζωνάκης, PhD
Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Τηλ. 2810.39.2342
E-mail: mazonak@med.uoc.gr
ΦΥΣΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΗ
Α. Τζεδάκης, PhD
Τηλ. 2810.39.2830
E-mail: atzeda@med.uoc.gr
Α. Παπαδάκης, PhD
Τηλ. 2810.39.2092
E-mail: apapadak@edu.med.uoc.gr
Λ. Κοκοβές, MSc
Τηλ. 2810.39.2704
E-mail: leokove@yahoo.gr
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ι. Στρατάκης, PhD
Τηλ. 2810.39.2704
E-mail: jstratak@med.uoc.gr
Σ. Αλεφαντινού, MSc
Τηλ. 2810.39.2365
E-mail: stellaalef@yahoo.gr
Κ. Κουρίνου, MSc
Τηλ. 2810.39.2704
E-mail: kallia.myrsini@gmail.com


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Γ. Μανιός, MSc
Τηλ. 2810.39.2569
E-mail: ge.manios@gmail.com
Γ. Σολωμού, MSc
Τηλ. 2810.39.2365
E-mail: gsolomou@hotmail.com
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΙ
Σ. Βενέτη
Τηλ. 2810.39.2797
E-mail: sofiaven@windowslive.com
Μ. Μιχαλίτση
Τηλ. 2810.39.2365
E-mail: mar.michalitsi@gmail.com
Θ. Μπουρσιάνης
Τηλ. 2810.39.2797
E-mail: tboursianis@gmail.com
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Α. Σαλαμέτης