Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Δοσιμετρία Ασθενών και Προσωπικού στην Ιατ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου συνοψίζεται στα ακόλουθα θέματα:

  • Χρήση ανθρωπόμορφων ομοιωμάτων, υπολογιστικών τεχνικών Monte Carlo και δοσιμετρίας θερμοφωταύγειας για την ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού της ακτινικής επιβάρυνσης ασθενών που υπόκεινται σε ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις.

  • Ανάπτυξη τεχνικών υπολογισμού της ακτινικής επιβάρυνσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που συμμετέχει στη διενέργεια ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβατικών τεχνικών.

  • Βελτιστοποίηση παραμέτρων έκθεσης σε:
         - ακτινογραφικές και ακτινοσκοπικές εξετάσεις
         - εξετάσεις υπολογιστικής τομογραφίας

Δοσιμετρία Ασθενών και Προσωπικού στην Ιατρική ΑπεικόνισηΔοσιμετρία Ασθενών και Προσωπικού στην Ιατρική Απεικόνιση


Σχετικές Δημοσιεύσεις

Angular on-line tube current modulation in multi-detector CT examinations of children and adults: The influence of different scanning parameters on dose reduction. A Papadakis, K Perisinakis,  J Damilakis.
Medical Physics 2007 (in press)

Radiation dose and risk from fluoroscopically guided percutaneous transluminal angioplasty and stenting in the abdominal region. J Stratakis, J Damilakis, D Tsetis, N Gourtsoyiannis. European Radiology (in press)

Normalized effective dose data for pediatric patients undergoing multi-detector CT examinations: A Monte Carlo study. A Tzedakis, J Damilakis, K Perisinakis, A Karantanas, S Karabekios, N Gourtsoyiannis. Medical Physics 2007;34:1163-75

Energy imparted-based estimates of the effect of z-overscanning on adult and pediatric patient effective doses from multi-slice computed tomography.N Theocharopoulos, J Damilakis, K Perisinakis, N Gourtsoyiannis. Medical Physics 2007;34:1139-52

Estimation of effective doses to adult and pediatric patients from multislice computed tomography: A method based on energy imparted. N Theocharopoulos, J Damilakis, K Perisinakis, A Tzedakis, A Karantanas, N Gourtsoyiannis. Medical Physics 2006;33:3846-56

The effect of z overscanning on radiation burden of pediatric patients undergoing head CT with multidetector scanners: a Monte Carlo study. A Tzedakis, K Perisinakis, M Raissaki, J Damilakis. Medical Physics 2006;33:2472-8

Normalized dose data for upper gastrointestinal tract contrast studies performed to infants. J Damilakis, J Stratakis, M Raissaki, K Perisinakis, N Kourbetis, N Gourtsoyiannis. Medical Physics 2006;33:1033-40

Occupational radiation exposure from fluprpscopically guided percutaneous transhepatic biliary procedures. J Stratakis, J Damilakis, A Hatzidakis, N Theocharopoulos, N Gourtsoyiannis. J Vasc Interv Radiol 2006;17:863-71

Occupational exposure in the electrophysiology laboratory: quantifying and minimizing radiation burden. N Theocharopoulos, J Damilakis, K Perisinakis, , E Manios, P Vardas, N Gourtsoyiannis. Br J Radiol 2006; 79:644-51

Dosimetric characteristics of a 16-slice computed tomography scanner. N Theocharopoulos, K Perisinakis, J Damilakis, S Karampekios, N Gourtsoyiannis. Eur Radiol 2006;16:2575-2585

Fluoroscopically assisted surgical treatments of spinal disorders: conceptus radiation doses and risks.N Theocharopoulos, J Damilakis, K Perisinakis, G Papadokostakis, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis.
Spine 2006;31:239-44

Radiation dose and risk from fluoroscopically guided percutaneous transhepatic biliary procedures.J Stratakis, J Damilakis, A Hatzidakis, K Perisinakis, N Gourtsoyiannis. J Vasc Interv Radiol 2006;17:77-84

Fluoroscopy-controlled voiding cystourethrography in infants and children: are the radiation risks trivial?  K Perisinakis, M Raissaki, J Damilakis, J Stratakis, J Neratzoulakis, N Gourtsoyiannis. Eur Radiol 2006; 16:846-51

Fluoroscopically guided implantation of modern cardiac resynchronization devices: radiation burden to the patient and associated risks. K Perisinakis, N Theocharopoulos, J Damilakis, E Manios, P Vardas, N Gourtsoyiannis. J Am Coll Cardiol 2005;46:2335-9

J Damilakis, K Perisinakis, N Theocharopoulos, A Tzedakis, E Manios, P Vardas, N Gourtsoyiannis. Anticipation of radiation dose to the conceptus from occupational exposure of pregnant staff during fluoroscopically guided electrophysiological procedures. J Cardiovasc Electrophysiol 2005;16:773-80

The effect of z-overscanning on patient effective dose from multidetector helical computed tomography examinations. A Tzedakis, J Damilakis, K Perisinakis, J Stratakis, N GourtsoyiannisMedical Physics 2005;32:1621-9

Reduction of eye lens radiation dose by orbital bismuth shielding in pediatric patients undergoing CT of the head: a Monte Carlo study. K Perisinakis, M Raissaki, N Theocharopoulos, J Damilakis, N Gourtsoyiannis. Medical Physics 2005;32:1024-30

Organ and effective dose conversion cvoefficients for radiographic examinations of the pediatric skull estimated by Monte Carlo methods. J Stratakis, J Damilakis, N Gourtsoyiannis. Eur Radiol 2005;15:1948-58

Image-guided reconstruction of femoral fractures: is the staff progeny safe? N Theocharopoulos, J Damilakis, K Perisinakis, G Papadokostakis, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis. Clin Orthop Relat Res 2005; 430:182-8

Occupational gonadal and embryo/fetal doses from fluoroscopically assisted surgical treatments of spinal disorders. N Theocharopoulos, J Damilakis, K Perisinakis, G Papadokostakis, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis. Spine 2004;29:2573-80

Patient exposure and associated radiation risks from fluoroscopically guided vertebroplasty or kyphoplasty. K Perisinakis, J Damilakis, N Theocharopoulos, G Papadokostakis, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis. Radiology 2004;232;701-7

Estimation of patient dose and associated radiogenic risks from fluoroscopically guided pedicle screw insertion. K Perisinakis, N Theocharopoulos, J Damilakis, P Katonis, G Papadokostakis, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis. Spine 2004;29:1555-60

Determination of dose-area product from panoramic radiography using a pencil ionization chamber: normalized data for the estimation of patient effective and organ doses. K Perisinakis, J Damilakis, J Neratzoulakis, N Gourtsoyiannis. Medical Physics 2004:31;708-14

Patient effective dose and radiogenic risks from fluoroscopically assisted surgical reconstruction of femoral fractures. K Perisinakis, J Damilakis, N Theocharopoulos, G Papadokostakis, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis. Radiation Protection Dosimetry 2004; 108:65-72

Occupational exposure from common fluoroscopic projections used in orthopaedic surgery. N Theoharopoulos, K Perisinakis, J Damilakis, G Papadokostakis, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis. J Bone Joint Surg  (Am) 2003;85:1698-703

Radiogenic risks from hysterosalpingography. K Perisinakis, J Damilakis, J Grammatikakis, N Theoharopoulos, N Gourtsoyiannis. Eur Radiol 2003;13:1522-8

Normalized conceptus doses for abdominal radiographic examinations calculated using a Monte Carlo technique.J Damilakis, A Tzedakis, L Sideri, K Perisinakis, I Stamatelatos, N Gourtsoyiannis. Medical Physics 2002:29;2641-2648

Comparison of four methods for assessing patient effective dose from radiological examinations. N Theocharopoulos,  K Perisinakis,  J Damilakis,  H Varveris,  N Gourtsoyiannis.  Medical Physics 2002;29:2641-8.
Assessment of patient effective radiation dose and associated radiogenic risk from extracorporeal shock-wave lithotripsy. K Perisinakis, J Damilakis, P Anezinis, I Tzagaraki, H Varveris,  A Cranidis, N Gourtsoyiannis. Health Physics 2002;83:847-53.

Patient effective radiation dose and associated risk from transmission scans using 153-Gd line sources in cardiac SPECT studies. K Perisinakis, N Theoharopoulos, N Karkavitsas, J Damilakis, Health Physics 2002; 83:66-74.

Accurate assessment of patient effective radiation dose and associated detriment risk from radiofrequency catheter ablation procedures. K Perisinakis,  J Damilakis, N Theoharopoulos, E Manios, P Vardas,  N Gourtsoyiannis. Circulation 2001; 104:58-62.

Film-screen magnification versus electronic magnification and enhancement of digitized contact mammograms in the assessment of subtle microcalcifications. K Perisinakis, J Damilakis, E Kontogiannis, N Gourtsoyiannis. Invest Radiol 2001; 36:726-33.

Tailored low dose three-dimensional computed tomography of paranasal sinuses.J Damilakis, P Prassopoulos, M Mazonakis, J Bizakis,  E Papadaki, N Gourtsoyiannis. Clinical Imaging, 1998; 22:235-9.

CT of the sacroiliac joints: Dosimetry and optimal settings for a high resolution technique. J Damilakis, P Prassopoulos, K Perisinakis, C Faflia, N Gourtsoyiannis. Acta Radiologica, 1997; 38:870-875.

Radiation exposure to the hands of operators during angiographic procedures. J Damilakis, M Koukourakis, A Hatjidakis, S Karabekios, N Gourtsoyiannis.  European Journal of Radiology 1995; 21:72-75.Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση