Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Δοσιμετρία στην Ακτινοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής στον τομέα της δοσιμετρίας στην Ακτινοθεραπεία συνοψίζεται στα ακόλουθα

  • Ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού της δόσης σε ακτινοευαίσθητα όργανα ευρισκόμενα εκτός του πεδίου ακτινοβόλησης.


  • Μελέτη της κατανομής της απορροφούμενης δόσης σε παιδιά και ενήλικες που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία με χρήση υπολογιστικών μεθόδων προσομοίωσης Monte Carlo.


  • Ανάπτυξη δοσιμετρίας γέλης για την επιβεβαίωση του πλάνου ακτινοθεραπείας.


Δοσιμετρία στην ΑκτινοθεραπείαΔοσιμετρία στην Ακτινοθεραπεία


Σχετικές Δημοσιεύσεις

1. An evaluation of the dosimetric performance characteristics of VIPAR polymer gels.
A. E. Papadakis, T. G. Maris, F. Zacharopoulou, E. Pappas, G. Zacharakis, and J. Damilakis
Physics in Medicine and Biology, Aug 2007; 52:5069-5083,

2.  Scattered  dose  to  gonads  and  associated  risks  from  radiotherapy  for  common  pediatric  malignancies:  a  phantom  study 
M.  Mazonakis,  F.  Zacharopoulou,  S.  Kachris,  H.  Varveris,  J.  Damilakis,  N.  Gourtsoyiannis
Starhlentherapie  Onkologie 2007;  183:  332-7

3.  Treatment of benign disease with megavoltage X-ray beams: is there a risk for gonadal damage? 
G.  Kokona, M.  Mazonakis,  H.  Varveris,  E.  Lyraraki,  J.  Damilakis, 
Clinical  Oncology-UK  2006;  18:  658-62

4. Experimental determination of the effect of detector size on profile measurements in narrow photon beams
E. Pappas, T. G. Maris, A. Papadakis, F. Zacharopoulou, J. Damilakis, N. Papanikolaou,     and N. Gourtsoyiannis,
Medical Physics, 33(10), 3700-3710, 2006.

4.  Data required for testicular dose calculation during radiotherapy of seminoma 
M.  Mazonakis,  G.  Kokona,  H.  Varveris,  J.  Damilakis,  N.  Gourtsoyiannis
Medical  Physics  2006;  33:  2391-5

5.  Scattered  dose  to  thyroid  from  prophylactic  cranial  irradiation  during  childhood:  A  Monte  Carlo  study
M.  Mazonakis,  A.  Tzedakis,  J.  Damilakis,  H.  Varveris,  N.  Gourtsoyiannis
Physics  in  Medicine  and  Biology  2006;  51:  139-45

6.  Radiation  dose  to  laterally  transposed  ovaried  during  external  beam  radiotherapy  for  cervical  cancer
M.  Mazonakis,  J.  Damilakis,  H.  Varveris,  N.  Gourtsoyiannis
Acta  Oncologica  2006;  45:  702-7

7.  Phase  I  trial  of  external  irradiation  plus  medium  dose  brachytherapy  given  concurrently  to  liposomal  doxorubicin  and  cis  platinum  for  advanced  uterine  cervix  carcinoma
H.  Varveris,  S.  Kahris,  M.  Mazonakis,  E.  Lyraraki,  A.  Varveris,  E.  Petineli, A.  Fasoulaki,  A.  Tzedakis,  A.  Zolindaki,  M.  Vlachaki 
Strahlentherapie  und  Onkologie  2006;  182:  125-134

8.  Radiation  dose  to  testes  and  risk  of  infertility  from  radiotherapy  for  rectal  cancer 
M.  Mazonakis,  J.  Damilakis,  H.  Varveris,  N.  Gourtsoyiannis
Oncology  Reports  2006;  15:  729-733

9. Testicular dose and associated risk from inverted-Y field irradiation in patients with Hodgkin's disease 
M.  Mazonakis,  G.  Kokona,  J.  Damilakis,  H.  Varveris,  N.  Gourtsoyiannis
Physica  Medica  2005;  XXI:  137-141

10. Therapeutic external irradiation in women of reproductive age: risk estimation of hereditary effects 
M. Mazonakis, J. Damilakis, H. Varveris, N. Gourtsoyiannis
British Journal of Radiology 2004; 77: 847-850

11.  Pegulated liposomal doxorubicin and cisplatin given concurrently with conventional radiotherapy: a phase I dose-escalation trial for patients with squamous cell carcinoma of head and neck and lung
H. Varveris, S. Kahris, M. Mazonakis, E. Lyraraki, A. Markouizou, S. Karambekios, M. Vlachaki, A. Tzedakis, K. Perisinakis, J. Damilakis, M. Vlachaki 
Oncology Reports 2004; 12: 473-481

12. Radiation dose and cancer risk to children undergoing skull radiography
M.  Mazonakis, J.  Damilakis, M.  Raissaki, N. Gourtsoyiannis
Pediatric Radiology 2004; 34: 624-629

13. Influence of initial electron beam parameters on Monte Carlo calculated absorbed  dose distributions for radiotherapy photon beams
A. Tzedakis, J. Damilakis, M. Mazonakis, J. Stratakis, H. Varveris, N. Gourtsoyiannis
Medical  Physics  2004;  31:  907-913

15. Risk estimation of radiation-induced thyroid cancer from treatment of brain tumors in adults and children
M. Mazonakis, J. Damilakis, H. Varveris, M. Fasoulaki, N. Gourtsoyiannis
International Journal of Oncology 2003;  22:  221-225

16. A phase I trial of weekly docetaxel and cisplatinum combined to hyperfractionated concurrent radiotherapy for non-small cell lung cancer
H. Varveris, M. Mazonakis, M. Vlachaki, S. Kahris, E. Lyraraki, O. Zoras, T. Maris, M. Froudarakis, J. Damilakis, G. Samonis 
Oncology Reports 2003; 10: 185-196   

17. Fetal dose estimates in treatment of superior vena cava syndrome
Μ. Mazonakis, J. Damilakis, N. Theoharopoulos, N. Gourtsoyiannis
Physica Medica 2000; XVI: 21-25

18. A method of estimating fetal dose during brain radiation therapy 
M. Mazonakis, J. Damilakis, H. Varveris, N. Theoharopoulos, N. Gourtsoyiannis
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 1999; 44: 455-459

19. A pilot study on concurrent platinum chemotherapy and intracavitary brachytherapy for locally advanced cancer of the uterine cervix
Koumantakis, Z. Haralambakis, M. Koukourakis, M. Mazonakis, D. Haldeopoulos, N.  Papageorgiou,V. Livas, G. Froudarakis, H. Varveris
British Journal of Radiology 1998;  71:  552-557

20. Concurrent platinum and docetaxel chemotherapy and external radiotherapy in patients with invasive transitional cell bladder carcinoma. A preliminary report of tolerance   and local control
H. Varveris, D. Delakas, P. Anezinis, D. Haldeopoulos, M. Mazonakis, J. Damilakis, N. Chondros, E. Mavromanolakis, A. Dimitrakopoulos,  A. Kranidis
Anticancer Research 1997; 17: 4771-4780