Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία Ιατρικής Ει

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής  εστιάζονται στα ακόλουθα θέματα:

  • ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την εκτίμηση του όγκου οργάνων από δεδομένα υπολογιστικής ή μαγνητικής τομογραφίας.

  •  ανάπτυξη προηγμένων αλγορίθμων για την επιλογή της βέλτιστης περιοχής μέτρησης στις εξετάσεις ποσοτικής υπερηχομετρίας.

  • ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση μαστογραφικής εικόνας.

  • βελτιστοποίηση παραμέτρων έκθεσης και ποιότητας εικόνας σε εξετάσεις υπολογιστικής τομογραφίας.

  • δημιουργία τρισδιάστατης απεικόνισης από δεδομένα υπολογιστικής ή μαγνητικής τομογραφίας με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων ανασύνθεσης.

Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας


Σχετικές Δημοσιεύσεις

The bicipital groove as a landmark for the orientation of the humeral prosthesis in fracture cases: An anatomic study on computed tomography. G Kontakis, J Damilakis, J Christoforakis, A Papadakis, P Katonis P Prassopoulos. Journal of Shoulder and Elbow Surgery 2001; 10:136-9.

Patient dose reduction in CT examinations by optimizing scanogram acquisition.K Perisinakis, J Damilakis, A Voloudaki, A Papadakis, N Gourtsoyiannis. Radiation Protection Dosimetry 2001; 93:173-178.

Estimation of spleen volume using MR imaging and a random marking technique. M Mazonakis, J Damilakis, T Maris, P Prassopoulos, N Gourtsoyiannis. European Radiology 2000; 10:1899-903.

The effect of dual and triple energy window scatter correction methods on image quality in planar and tomographic liver scintigraphy.K Perisinakis, N Karkavitsas, J Damilakis, N Gourtsoyiannis. Nuklear Medizin, 1998; 37:239-44.

Effect of region of interest (ROI) location on ultrasound measurements of the calcaneus. J Damilakis, K Perisinakis, E Vagios, D Tsinikas, N Gourtsoyiannis Calcified Tissue International, 1998; 63:300-305.

A comparison between digital fluoroscopic hard copies and 105 mm spot films in evaluating vesicoureteral reflux in children. Bazopoulos, P Prassopoulos, J Damilakis, M Raissaki, S Megremis, N Gourtsoyiannis. Pediatric Radiology, 1998; 28:162-166.

CT of the sacroiliac joints: Dosimetry and optimal settings for a high resolution technique. J Damilakis, P Prassopoulos, K Perisinakis, C Faflia, N Gourtsoyiannis. Acta Radiologica, 1997; 38:870-875.

Optimal CT settings for head imaging in the paediatric patient. An analysis of absorbed dose. J Damilakis, JG Tsouderos. Eur J Radiol 1989;9:48-50.Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση