Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Τεχνικών Εκτίμ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου στον τομέα αυτό συνοψίζεται στα ακόλουθα:
  • βελτιστοποίηση και ανάπτυξη νέων τεχνικών εκτίμησης της οστικής κατάστασης με υπερήχους και σύγκριση της ποσοτικής υπερηχογραφίας με άλλες μεθόδους.

  • βελτιστοποίηση τεχνικών εκτίμησης της οστικής κατάστασης με πολυτομική υπολογιστική τομογραφία.

  • ανάπτυξη νέων τεχνικών εκτίμησης οστικής κατάστασης με μαγνητική τομογραφία.

  • εκτίμηση της οστικής κατάστασης πληθυσμιακών ομάδων με μοντέρνες μεθόδους οστεοπυκνομετρίας.

Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Τεχνικών Εκτίμησης Οστικής ΚατάστασηςΑνάπτυξη και Βελτιστοποίηση Τεχνικών Εκτίμησης Οστικής Κατάστασης


Σχετικές Δημοσιεύσεις

Hip fracture discrimination by the Achilles Insight QUS imaging device. J Damilakis, G Papadokostakis, K Perisinakis, T Maris, A Karantanas. Eur J Radiol (in press)

An update on the assessment of osteoporosis using radiologic techniques. J Damilakis, T Maris, A Karantanas. European Radiology2007;17;1591-602

The effectiveness of calcitonin on chronic back pain and daily activities in postmenopausal women with osteoporosis. G Papadokostakis, J Damilakis, E Mantzouranis, P Katonis, A Hadjipavlou. Eur Spine J2006;15:356-62


Does raloxifene treatment influence back pain and disability among postmenopausal women with osteoporosis?. G Papadokostakis, P Katonis, J Damilakis, A Hadjipavlou.
Eur Spine J2005;14:977-81

Discriminatory ability of magnetic resonance T2* measurements in a sample of postmenopausal women with low-energy fractures: a comparison with phalangeal speed of sound and dual x-ray absorptiometry. J Damilakis, T Maris, G Papadokostakis, L Sideri, N Gourtsoyiannis. Invest Radiol 2004; 39:706-12

Discrimination of hip fractures by quantitative ultrasound of the phalanges and the calcaneus and dual X-ray absorptiometry.J Damilakis, G Papadokostakis, K Perisinakis, T Maris, P Dimitriou, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis. Eur J Radiol2004;50:268-72.

Assessment of the skeletal status by MR relaxometry techniques of the lumbar spine: comparison with dual X-ray absorptiometry. T Maris, J Damilakis, L Sideri, M Deimling, G Papadokostakis, O Papakonstantinou, N Gourtsoyiannis. Eur J Radiol2004;50:245-56.

Quantitative ultrasound measurements in children and adolescents with type 1 diabetes. J Damilakis, E Galanakis, D Mamoulakis, S Sbyrakis, N Gourtsoyiannis. Calcif Tissue Int 2004; 74:424-8

Can radial bone mineral density and quantitative ultrasound measurements reduce the number of women who need axial density skeletal assessment? J Damilakis, G Papadokostakis, K Perisinakis, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis. Osteoporos Int2003;14:688-93

Bilateral variation in radial bone speed of sound. H Vrahoriti, J Damilakis, G Papadokostakis, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis. Eur Radiol2004;14:1285-90

Ultrasound velocity through the cortex of phalanges, radius and tibia in normal and osteoporotic postmenopausal women using a new multisite quantitative ultrasound device.  J Damilakis, G Papadokostakis, H Vrahoriti, I Tsagaraki, K Perisinakis, A Hadjipavlou, N Gourtsoyiannis. Invest Radiol2003;38:207-211

Broadband ultrasound attenuation imaging: algorithm development and clinical assessment of a region growing technique. J Damilakis, J Stratakis, K Perisinakis, N Gourtsoyiannis. Phys Med Biol 2002;47:315-25.

An individualized approach for the implantation of a humeral prosthesis with the proper retroversion in fractures. J Christoforakis.  G Kontakis, T Maris, J Damilakis,  P Katonis, P Prassopoulos, A Hadjipavlou. Arch Orthop Trauma Surg 2001; 121:227-229

Imaging ultrasonometry of the calcaneus: optimum t-score thresholds for the identification of osteoporotic subjects. J Damilakis, K Perisinakis,  N Gourtsoyiannis. Calcified Tissue International 2001; 68:219-24

Broadband ultrasound attenuation imaging: influence of location of region of measurement.. J Damilakis, A Papadakis, K Perisinakis, N Gourtsoyiannis. European Radiology 2001; 11:1117-22.

Imaging ultrasonometry of the calcaneus: dependence on calcaneal area.J Damilakis, K Perisinakis, N Gourtsoyiannis. Calcif Tissue Int 2000; 67:24-28.

Effect of lifetime occupational physical activity on indices of bone mineral status in healthy postmenopausal women.J Damilakis, K Perisinakis, G Kontakis, E Vagios, N Gourtsoyiannis Calcified Tissue International, 1999; 64:112-116.

Variation between os calces as measured by Broadband Ultrasound Attenuation (BUA).E Dretakis, J Damilakis, G Kontakis, N Gourtsoyiannis. Br J  Radiol 1994; 67:636-638.

Ultrasound attenuation of the calcaneus in the female population: Normative data.J Damilakis, E Dretakis, N Gourtsoyiannis. Calcified Tissue International1992; 51:180-183.