Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού
 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού για την ποσοτικοποίηση της οστεοπόρωσης. (Ποσοτικοποίηση της οστεοπόρωσης σε επιλεγμένες θέσεις του αξονικού και του περιφερικού σκελετού πχ. σπονδυλική στήλη, ισχίο, πτέρνα, κερκίδα, κνήμη κτλ).

 2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού για την ποσοτικοποίηση της αιμοσιδήρωσης σε πολυμεταγγιζόμενους θαλασσαιμικούς ασθενείς. (Ποσοτιικοποίηση της σιδήρωσης σε παρεγχυματικά όργανα της κοιλιάς και στο μυοκάρδιο).

 3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος ποιοτικού ελέγχου συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνικών δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού που συνίστανται στις εξής επιμέρους δραστηριότητες.:
  1. Ανάπτυξη τεχνικών κατασκευής νέων δοσιμέτρων γέλης πολυμερισμού (βελτιωμένη χημική σύνθεση με στόχο την βελτίωση της μετρητικής ευαισθησίας και επαναληψιμότητας).
  2. Βελτίωση τεχνικών ανάγνωσης δοσιμέτρων γέλης πολυμερισμού με χρήση σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού δύο και τριών διαστάσεων.
  3. Ανάπτυξη νέων τεχνικών ανάγνωσης δοσιμέτρων γέλης πολυμερισμού με χρήση μεθόδων οπτικής τομογραφίας δύο και τριών διαστάσεων.

 5. Εφαρμογές μεθόδων δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού σε σύγχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές. (σύμμορφη ακτινοθεραπεία, IMRT, ακτινοχειρουργική κτλ)

 6. Εφαρμογές μεθόδων δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού στην υπολογιστική τομογραφία.