Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων κειμένου και απεικονιστικών δεδομένων ασθενών (σύστημα RIS/PACS).

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων μετα-επεξεργασίας εικόνων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού στο περιβάλλον του συστήματος RIS/PACS.

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων μετα-επεξεργασίας εικόνων υπολογιστικής τομογραφίας στο περιβάλλον του συστήματος RIS/PACS.

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων ειδικής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων όπως : (α) πολυεπίπεδες δυσδιάστατες ανασυνθέσεις (2D MultiPlanar Reformating, MPR), (β) τρισδιάστατες εικονικές ανασυνθέσεις (3D rendering), (γ) Μετρητικές τριών διαστάσεων (μήκη, επιφάνειες, όγκοι, ιστογράματα, κατατομές), (δ) Τεχνικές σύντηξης εικόνων μαγνητικής και υπολογιστικής τομογραφίας (ΜR/CT Fusion Imaging), (ε) Τεχνικές μορφοκλασματικής ανάλυσης σε δύο και τρείς διαστάσεις (2D, 3D Fractal Imaging).Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση