Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Ερευνητικά Πεδία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Δοσιμετρία Ασθενών και Προσωπικού στην Ιατρική Απεικόνιση
Δοσιμετρία στην
Ιατρική Απεικόνιση
Ανάπτυξη Μεθόδων Υπολογισμού Δόσης Κυήματος από Ιατρικές Εκθέσεις
Δόση Κυήματος
από Ιατρικές Εκθέσεις
Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Τεχνικών Εκτίμησης Οστικής Κατάστασης
Εκτίμηση
Οστικής Κατάστασης
Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας
Επεξεργασία
Ιατρικής Εικόνας
Μελέτη Ραδιοϊσοτοπικής Μεθόδου Εκτίμησης Διαφυγής σε Εντοπισμένες Χημειοθεραπείες
Φυσική της
Πυρηνικής Ιατρικής
Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού
Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού
Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας
Διαχείριση
Ιατρικής Πληροφορίας
Δοσιμετρία στην Ακτινοθεραπεία
Δοσιμετρία στην Ακτινοθεραπεία


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση