Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Προπτυχιακό Μάθημα - Εκπαιδευτικό Πολυμεσι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το υλικό που έχει εγκατασταθεί σε αυτόν τον ιστοχώρο καλύπτει μέρος του μαθήματος "Ιατρική Φυσική" το οποίο διδάσκεται στους φοιτητές του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκτός από το πολυμεσικό υλικό περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης και εργαστήρια τα οποία πραγματοποιούνται σε ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων. Η συλλογή και επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού, η μετατροπή του σε μορφή πολυμέσων και η εγκατάστασή του στον παγκόσμιο ιστό πραγματοποιήθηκε με στόχο η πληροφορία να δίνεται με τρόπο εύληπτο και να αξιοποιούνται οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης που επιτρέπει η χρήση των πολυμέσων. Δεν ήταν στους στόχους μας να αντικαταστήσουμε το πανεπιστημιακό σύγγραμμα με εκπαιδευτικό υλικό κάποιας άλλης μορφής αλλά να συμπληρώσουμε το πανεπιστημιακό σύγγραμμα με πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό ώστε οι γνώσεις να προσφέρονται στους φοιτητές πέραν του κλασσικού και με έναν καινοτόμο τρόπο. Παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης είναι ευπρόσδεκτες.

Το κύριο μέρος του έργου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 3, Μέτρο 3.1, Ενέργεια 3.1.α - "Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα". Η προσπάθειά συνεχίζεται και σκοπός μας είναι στην αρχή κάθε νέας ακαδημαϊκής χρονιάς να προσφέρουμε βελτιωμένη έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού.Η συγγραφή και επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού έγινε από τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής
Ι. Δαμηλάκη και Κ. Περισυνάκη


Για να επισκεφθείτε το Εκπαιδευτικό Υλικό παρακαλώ επικοινωνήστε στη διεύθυνση damilaki@med.uoc.gr για να σας δοθούν στοιχεία πρόσβασης.
Εκπαιδευτικό Υλικό

Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο με το Εκπαιδευτικό Υλικό ακολουθώντας το σύνδεσμο ...
Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση