Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιατρικής Φυσ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Όπως είναι γνωστό, τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στην ιοντίζουσα ακτινοβολία από ότι οι ενήλικες. Το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με το Ινστιτούτο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Νυρεμβέργης - Ερλάγκεν σε θέματα πολυτομικής υπολογιστικής τομογραφίας.


Συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Νυρεμβέργης
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2007 συνάντηση στην Γερμανία για την προετοιμασία νέου ερευνητικού project που σκοπό έχει την ανάπτυξη μεθόδων για τον ακριβή προσδιορισμό της δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνουν τα παιδιά που υποβάλλονται σε εξετάσεις πολυτομικής υπολογιστικής τομογραφίας αλλά και την ανάπτυξη τεχνικών μείωσης της δόσης αυτής. Στην συνάντηση συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν πρωτοποριακή μέθοδο ακριβούς υπολογισμού της δόσης ακτινοβολίας η οποία βασίζεται σε εικόνες υπολογιστικής τομογραφίας των εξεταζομένων και όχι σε ομοιώματα. Στο εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σχετικού λογισμικού το οποίο είναι σε θέση να επεξεργαστεί απεικονιστικά δεδομένα εξετάσεων υπολογιστικής τομογραφίας που πραγματοποιούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και να υπολογίσει και απεικονίσει την κατανομή της δόσης ακτινοβολίας των εξεταζομένων.
Συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Νυρεμβέργης


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση