Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

 Μέτρηση Διαφυγής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μέτρηση διαφυγής χημειοθεραπευτικού παράγοντα σε τοπικά εντοπισμένη χημειοθεραπεία κάτω άκρων με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο.

Στο ΠαΓΝΗ διενεργούνται επί σειρά ετών τοπικά εντοπισμένες χημειοθεραπείες σε άνω και κάτω άκρα, μέσω χειρουργικής απομόνωσης τού προς θεραπεία άκρου και σύνδεσής του με ειδικό σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας. Με δεδομένες τις υψηλότατες δόσεις του χημειοθεραπευτικού παράγοντα (10 φορές πάνω από το όριο ανοχής) θα πρέπει να μετράται σε πραγματικό χρόνο η διαφυγή του χημειοθεραπευτικού παράγοντα από την εξωσωματική στην σωματική κυκλοφορία και η θεραπεία να διακόπτεται όταν η διαφυγή υπερβεί το 10%. Σ το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΠαΓΝΗ έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύστημα για την άμεση μέτρηση και καταγραφή της διαφυγής με χρήση ραδιοϊσοτόπου. Μετά τη απολίνωση των αγγείων, ο ανιχνευτής ακτινοβολίας τοποθετείται σε σταθερή θέση πάνω από το μυοκάρδιο του ασθενούς. Ανθρώπινη λευκωματίνη (Ηuman Serum Albumin: HSA) επισημασμένη με 0,2 mCi Tc-99m εισάγεται στη σωματική κυκλοφορία. Αφού σταθεροποιηθεί και καταγραφεί το επίπεδο ρυθμού κρούσεων πάνω από την καρδιά, εισάγεται 10πλάσια δόση (2 mCi) Tc-99m HSA στην εξωσωματική κυκλοφορία. Η διαφυγή κάθε χρονική στιγμή καταγράφεται ως η ποσοστιαία αύξηση του μετρούμενου ρυθμού κρούσεων σε σχέση με το επίπεδο υποβάθρου και η θεραπεία σταματά εάν η διαφυγή πλησιάσει το 10%. Η μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων της θεραπείας (π.χ. ο ρυθμός της εξωσωματικής κυκλοφορίας, θερμοκρασία άκρου, πίεση στη σωματική κυκλοφορία κτλ) στην διαφυγή είναι σε εξέλιξη.
Μέτρηση διαφυγής χημειοθεραπευτικού παράγοντα σε τοπικά εντοπισμένη χημειοθεραπεία κάτω άκρων με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο.
Μέτρηση διαφυγής χημειοθεραπευτικού παράγοντα σε τοπικά εντοπισμένη χημειοθεραπεία κάτω άκρων με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο.


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση