Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
\MEDIRAD Project
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:


 info: PiDRL

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

PiDRL

pidrl

(Read More... | 240 bytes more | Score: 0)


 info: Οδηγίες και Επεξηγήσεις για τη Δοσιμετρία Π

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΠαΓΝΗ φροντίζει για την δοσιμέτρηση του προσωπικού που εκτίθεται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Χορηγούνται προσωπικά δοσίμετρα τα οποία αντικαθίστανται κάθε μήνα ώστε να είναι γνωστή η δόση ακτινοβολίας των επαγγελματικά εργαζομένων με τις ακτινοβολίες.

 

Α. Χορήγηση Δοσιμέτρου

1. Για να χορηγηθεί δοσίμετρο σε έναν εργαζόμενο επαγγελματικά εκτιθέμενο, πρέπει να υποβληθεί στην ΕΕΑΕ συμπληρωμένο το κατάλληλο έντυπο, με πλήρη αιτιολόγηση και υπογραφή από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και το Φυσικό Ιατρικής που είναι υπεύθυνος για τη δοσιμέτρηση του προσωπικού.
2. Για να διακοπεί η χορήγηση δοσιμέτρου κάποιου ατόμου πρέπει να συμπληρωθεί επίσης το κατάλληλο έντυπο.
3. Τα δοσίμετρα χορηγούνται κάθε μήνα. Φροντίστε να τα αλλάζετε την πρώτη του μηνός και να τα επιστρέφετε αμέσως για την έγκαιρη μέτρησή τους. Κάθε εργαζόμενος κατ’ αρχήν χρεώνεται με δυο δοσίμετρα (ένα που φοράει, κι ένα που μετριέται ενώ φοράει το άλλο). Το ΠαΓΝΗ χρεώνεται για τη δοσιμέτρησή σας. Για την αποφυγή επιπλέον χρεώσεων θα πρέπει να φροντίζετε για την έστω και καθυστερημένη επιστροφή δοσιμέτρων προηγούμενων μηνών. Εάν το δοσίμετρό σας δεν έχει επιστραφεί σε διάστημα δύο μηνών, αυτόματα γίνεται χρέωση νέου δοσίμετρου. Δοσίμετρα παλαιότερα των τριών μηνών δεν μετρώνται.

Β. Σωστή χρήση

 1. Το δοσίμετρο θερμοφωταύγειας αποτελείται από μια εξωτερική προστατευτική θήκη στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει μια δεύτερη θήκη με κατάλληλα φίλτρα και μια οπή, καθώς και μια ετικέτα με τον κωδικό του δοσιμέτρου. Στο εσωτερικό της θήκης αυτής υπάρχει ένας άσπρος οδηγός πάνω στον οποίο τοποθετούνται 1 έως 4 παστίλιες από το δοσιμετρικό υλικό (Lif ή  Li2B4O7).
 2. Το δοσίμετρο πρέπει πάντα να φοριέται στο στήθος και πάνω από την ακτινολογική ποδιά. Η επιφάνεια του δοσιμέτρου που έχει τα φίλτρα και την οπή να βρίσκονται προς τα έξω.
 3. Τα δοσίμετρα καρπού φέρονται στον καρπό του χεριού με τα κατάλληλα λουράκια.
 4. Τα δοσίμετρα δακτύλων φοριούνται στο ίδιο πάντα δάκτυλο κατά προτίμηση στο πρωτεύον χέρι.
 5. Δοσίμετρα νετρονίων χορηγούνται κατά περίπτωση.
 6. Οι παστίλιες που βρίσκονται μέσα στο δοσίμετρο είναι ευαίσθητες και δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα χέρια, ή να βρίσκονται σε περιβάλλον με πολλή ζέστη και πολύ φως. Θα πρέπει ακόμα να αποφεύγονται οι μηχανικές κακώσεις. Να μην απομακρύνονται από το χώρο εργασίας και κατά την χρησιμοποίηση τους να μην τοποθετούνται πίσω από μεταλλικά αντικείμενα. Μη γράφετε και μην κολλάτε ετικέτες πάνω στα δοσίμετρα.
 7. Το δοσίμετρο είναι προσωπικό. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να φορά το δοσίμετρο που αντιστοιχεί σε αυτόν, σύμφωνα με τις καταστάσεις αποστολής. Αν ένας εργαζόμενος αποχωρήσει, δεν πρέπει να δοθεί το δοσίμετρο του σε άλλο άτομο, διότι η δόση που τυχόν θα καταγράψει θα χρεωθεί σε αυτόν που αποχώρησε.
 8. Όταν ένας εργαζόμενος δεν επιστρέφει συστηματικά το δοσίμετρό του, το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΠαΓΝΗ διακόπτει την ατομική του δοσιμέτρηση χωρίς άλλη προειδοποίηση.

 

Γ. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 1. Καταστάσεις με τα αποτελέσματα κάθε μήνα παραμένουν στο αρχείο του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΠαΓΝΗ.
 2. Τα δοσίμετρα με καθυστέρηση ενός ή δύο μηνών μετρώνται, εφόσον έχουν επιστραφεί μέχρι τις 20 του μήνα. Τα δοσίμετρα που επιστρέφονται με μεγαλύτερη καθυστέρηση δεν μετρώνται.
 3. Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις (ΙΑΕΑ, ICRP-75), δόσεις μικρότερες από 0.1 mSv (1mSv για τα δοσίμετρα χειρός) καταχωρούνται σαν μηδενικές.

 

 

Δ. Όρια Δόσεων

1.  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας και την Ευρωπαϊκή Οδηγία το ετήσιο όριο δόσης για τους επαγγελματικά εκτεθειμένους για την ολόσωμη ακτινοβόληση είναι 20 mSv/έτος και 100 mSv για συνεχή περίοδο πέντε ετών χωρίς η ενεργός δράση να υπερβαίνει τα 50 mSv σε οποιοδήποτε έτος και για το δέρμα 500 mSv ανά έτος.
2.  Αν η δόση ξεπεράσει κάποιες προκαθορισμένες τιμές, η ΕΕΑΕ στέλνει ένα σχετικό έγγραφο με ερωτηματολόγιο. Ο υπεύθυνος ακτινοφυσικός του ΠαΓΝΗ θα σας ενημερώσει, θα συζητήσει μαζί σας για να διαπιστώσει τα αίτια της αυξημένης δόσης και θα προβεί στη λήψη επιπλέον μέτρων ακτινοπροστασίας.
3.  Αν κάποιος εργαζόμενος υποψιάζεται ότι έχει λάβει υψηλή δόση, πρέπει να ενημερώνει τον υπεύθυνο ακτινοφυσικό ο οποίος μπορεί να αποστείλει άμεσα το δοσίμετρο στην ΕΕΑΕ για μέτρηση.

 

Η χορήγηση δοσιμέτρου δεν έχει καμμία σχέση με μισθολογικά επιδόματα, άδειες ή άλλες παροχές. Μην απευθύνεστε στο εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής για παρόμοια θέματα.

Το δοσίμετρο δεν προστατεύει. Απλώς καταγράφει τη δόση που δέχεσθε. Φροντίστε για τη σωστή χρήση και έγκαιρη επιστροφή του.
Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
(Read More... | Score: 0)


 info: Διαδικασία συλλογής και αποκομιδής των απο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
που υπόκεινται σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο

 1. Οι συσκευασίες συλλογής των απορριμμάτων (ειδικές κόκκινες σακούλες) ασθενών που υπόκεινται σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο αποθηκεύονται στο ειδικό δωμάτιο δίπλα από τους θαλάμους θεραπείας. Η αποκομιδή γίνεται έπειτα από μέτρηση και έγκριση ακτινοφυσικού ιατρικής και μόνο όταν έχει μειωθεί η ραδιενέργεια που εκπέμπουν οι συσκευασίες στα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς επίπεδα.

 2. Οι ακτινοφυσικοί ιατρικής μετρούν τη ραδιενέργεια των συσκευασιών που βρίσκονται στο ειδικό δωμάτιο (αποθήκη) δύο φορές τον μήνα. Στο μηνιαίο πρόγραμμα των εφημεριών του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής θα βρείτε το όνομα του ακτινοφυσικού που κάνει την μέτρηση και την ημερομηνία μέτρησης. Αφού πιστοποιηθεί από τον ακτινοφυσικό ότι η εκπεμπόμενη ραδιενέργεια συσκευασίας είναι σε επίπεδα που επιτρέπουν την αποκομιδή και απόρριψη, η συσκευασία σημαίνεται με το ειδικό αυτοκόλλητο του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής όπου αναγράφονται
  • α) η ημερομηνία μέτρησης,
  • β) η μετρούμενη έκθεση σε μSv/h σε επαφή
  • γ) το όνομα και η υπογραφή του ελέγχοντος ακτινοφυσικού.

 3. Το νοσηλευτικό προσωπικό θα επιτρέπει την αποκομιδή μόνο των απορριμμάτων που έχουν το ειδικό αυτοκόλλητο του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής με το όνομα και την υπογραφή του ακτινοφυσικού ιατρικής που πραγματοποίησε την μέτρηση.


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
(Read More... | Score: 0)


 info: Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οδηγίες και Επεξηγήσεις για τη Δοσιμετρία Προσωπικού
Διαδικασία συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων ασθενών που υπόκεινται σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
(Read More... | Score: 0)


 info: Σύνδεσμοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
(Read More... | Score: 0)


English Edition

   Μαθήματα
Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

Μετεκπαιδευτικά
Μαθήματα
2019 - 2020

   Εκπαιδευτικό Υλικό
Εκπαιδευτικό Πολυμεσικό Υλικό

Εκπαιδευτικό
Πολυμεσικό
Υλικό


Σημειώσεις Ιατρικής Φυσικής

   Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
(2019-2020)


©: Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Δημιουργία και Συντήρηση Διαδικτυακού Τόπου Εικονικά Εργαστήρια Ιατρικής - Virtual Medical Lab