Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

Medical Physics: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Τα Νέα του Εργαστηρίου

 staff: Ν. Θεοχαρόπουλος - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Σύντομο Βιογραφικό | Δημοσιεύσεις | Ανακοινώσεις | Προσκεκλημένες Ομιλίες | Ερευνητικά Προγράμματα | Πλήρες Βιογραφικό |

Νίκος Θεοχαρόπουλος

Επίστημονικός Συνεργάτη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


1. Current practices of MSCT: A descriptive analysis Y.L. O, J. Geleijns, C. Alvey, E. Benjamins, K. Chlapoutakis, E. Fraile Moreno, J. Hansen, K.B. Madsen, S. Meeson, A. Meijer, T. Niemann, R. Patel, L. Ruiz Lopez, I. Salmeron Berliz, N. Theocharopoulos, G. Bongartz, A. Calzado Cantera, J. Damilakis, S. Golding, A. Jurik; European Congress of Radiology, Vienna Mar 9-13, 2007

2. Occupational dosimetry in percutaneous transhepatic biliary interventions J. Stratakis, J. Damilakis, A. Hatzidakis, N. Theocharopoulos, M. Krokidis, K. Perisinakis, N. Gourtsoyiannis; European Congress of Radiology, Vienna Mar 9-13, 2007

3. Energy imparted based estimates of the effect of z-overscanning on adult and pediatric patient effective doses from multi-slice computed tomography N. Theocharopoulos, J. Damilakis, K. Perisinakis, N. Gourtsoyiannis; European Congress of Radiology, Vienna Mar 9-13, 2007

4. Towards an accurate determination of the weighted CT dose index in modern multidetector CT scanners K. Perisinakis, J. Damilakis, A. Tzedakis, A. Papadakis, N. Theocharopoulos, N. Gourtsoyiannis; European Congress of Radiology, Vienna Mar 9-13, 2007

5. Embryo/fetal doses and risks from fluoroscopically assisted kyphoplasty during pregnancy N. Theocharopoulos, J. Damilakis, K. Perisinakis, G. Papadokostakis, A. Hadjipavlou, N. Gourtsoyiannis European Congress of Radiology, Vienna Mar 4-8, 2005

6. Comparison of four methods for assesing patient effective dose from radiological examinations N. Theocharopoulos, K. Perisinakis, J. Damilakis, N. Gourtsoyiannis European Congress of Radiology, Vienna Mar 7-11, 2003

7. Fluoroscopically guided surgical fixation of proximal femur fracture: What are the associated radiogenic risks? K. Perisinakis, J. Damilakis, N. Theocharopoulos, G. Papadokostakis, A. Hadjipavlou, N. Gourtsoyiannis European Congress of Radiology, Vienna Mar 7-11, 2003

8. Estimation of occupational effective dose and workloads in orthopedic surgery N. Theocharopoulos, K. Perisinakis, J. Damilakis, G. Papadokostakis, A. Hadjipavlou, N. Gourtsoyiannis European Congress of Radiology, Vienna Mar 7-11, 2003

9. Doses to ovaries and effective dose to patients undergoing hysterosalpingography: Genetic risk and somatic radiogenic risk estimation K. Perisinakis, N. Theocharopoulos, J. Damilakis, I Grammatikakis, N. Gourtsoyiannis European Congress of Radiology, Vienna Mar 7-11, 2003

10. Radiation dose to unborn child from cardiac catheter ablation procedures J. Damilakis, N. Theocharopoulos, K. Perisinakis, E. Manios, P. Dimitriou, P. Vardas, N. Gourtsoyiannis European Congress of Medical and Clinical Engineering, Belfast Sep 12-15, 2001

11. Calculation of conceptus dose during brain radiotherapy of pregnant women M. Mazonakis, J. Damilakis, N. Theocharopoulos, H. Varveris, N. Gourtsoyiannis European Congress of Radiology, Vienna Mar 2-6, 2001

12. Patient effective dose and radiation risk from fluoroscopy guided cardiac interventional procedures K. Perisinakis, J. Damilakis, N. Theocharopoulos, N. Gourtsoyiannis European Congress of Medical and Clinical Engineering, Belfast Sep 12-15, 2001

13. A method for estimation of patient organ and effective dose from cardiac radiofrequency ablation N. Theocharopoulos, K. Perisinakis, J. Damilakis, E. Manios, N. Gourtsoyiannis European Congress of Radiology, Vienna Mar 2-6, 2001

14. Conceptus dose estimation during irradiation of breast with tangential fields M. Mazonakis, J. Damilakis, N. Theocharopoulos, H. Varveris, N. Gourtsoyiannis VIth International Conference on Medical Physics, Patras Sep 1-4, 1999


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
Read More... staff


 staff: Ν. Θεοχαρόπουλος - Δημοσιεύσεις

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Σύντομο Βιογραφικό | Δημοσιεύσεις | Ανακοινώσεις | Προσκεκλημένες Ομιλίες | Ερευνητικά Προγράμματα | Πλήρες Βιογραφικό |

Νίκος Θεοχαρόπουλος

Επίστημονικός Συνεργάτη


ΠΛΗΡΕΙΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
(PEER-REVIEWED JOURNALS)1. Energy imparted-based estimates of the effect of z overscanning on adult and pediatric patient effective doses from multi-slice computed tomography. Theocharopoulos N, Damilakis J, Perisinakis K, Gourtsoyiannis N. Med Phys. 2007 Apr;34:1139-52.

2. Estimation of effective doses to adult and pediatric patients from multislice computed tomography: A method based on energy imparted. Theocharopoulos N, Damilakis J, Perisinakis K, Tzedakis A, Karantanas A, Gourtsoyiannis N. Med Phys. 2006 Oct;33:3846-56.

3. Occupational radiation exposure from fluoroscopically guided percutaneous transhepatic biliary procedures. Stratakis J, Damilakis J, Hatzidakis A, Theocharopoulos N, Gourtsoyiannis N. J Vasc Interv Radiol. 2006 May;17:863-71.

4. Occupational exposure in the electrophysiology laboratory: quantifying and minimizing radiation burden. Theocharopoulos N, Damilakis J, Perisinakis K, Manios E, Vardas P, Gourtsoyiannis N. Br J Radiol. 2006 Aug;79:644-51. Epub 2006 Apr 26.

5. Dosimetric characteristics of a 16-slice computed tomography scanner. Eur Radiol. 2006 Nov;16:2575-85. Theocharopoulos N, Perisinakis K, Damilakis J, Karampekios S, Gourtsoyiannis N.

5. Fluoroscopically assisted surgical treatments of spinal disorders: conceptus radiation doses and risks. Theocharopoulos N, Damilakis J, Perisinakis K, Papadokostakis G, Hadjipavlou A, Gourtsoyiannis N. Spine. 2006 Jan 15;31:239-44.

7. Fluoroscopically guided implantation of modern cardiac resynchronization devices: radiation burden to the patient and associated risks. Perisinakis K, Theocharopoulos N, Damilakis J, Manios E, Vardas P, Gourtsoyiannis N. J Am Coll Cardiol. 2005 Dec 20;46:2335-9.

8. Anticipation of radiation dose to the conceptus from occupational exposure of pregnant staff during fluoroscopically guided electrophysiological procedures. Damilakis J, Perisinakis K, Theocharopoulos N, Tzedakis A, Manios E, Vardas P, Gourtsoyiannis N. J Cardiovasc Electrophysiol. 2005 Jul;16:773-80.

9. Reduction of eye lens radiation dose by orbital bismuth shielding in pediatric patients undergoing CT of the head: a Monte Carlo study. Perisinakis K, Raissaki M, Theocharopoulos N, Damilakis J, Gourtsoyiannis N. Med Phys. 2005 Apr;32:1024-30.

10. Image-guided reconstruction of femoral fractures: is the staff progeny safe? Theocharopoulos N, Damilakis J, Perisinakis K, Papadokostakis G, Hadjipavlou A, Gourtsoyiannis N. Clin Orthop Relat Res. 2005 Jan;430:182-8.

11. Occupational gonadal and embryo/fetal doses from fluoroscopically assisted surgical treatments of spinal disorders. Theocharopoulos N, Damilakis J, Perisinakis K, Papadokostakis G, Hadjipavlou A, Gourtsoyiannis N. Spine. 2004 Nov 15;29:2573-80.

12. Patient exposure and associated radiation risks from fluoroscopically guided vertebroplasty or kyphoplasty. Perisinakis K, Damilakis J, Theocharopoulos N, Papadokostakis G, Hadjipavlou A, Gourtsoyiannis N. Radiology. 2004 Sep;232:701-7. Epub 2004 Jul 23.

13. Estimation of patient dose and associated radiogenic risks from fluoroscopically guided pedicle screw insertion. Perisinakis K, Theocharopoulos N, Damilakis J, Katonis P, Papadokostakis G, Hadjipavlou A, Gourtsoyiannis N. Spine. 2004 Jul 15;29:1555-60.

14. Patient effective dose and radiogenic risks from fluoroscopically assisted surgical reconstruction of femoral fractures. Perisinakis K, Damilakis J, Theocharopoulos N, Papadokostakis G, Hadjipavlou A, Gourtsoyiannis N. Radiat Prot Dosimetry. 2004;108:65-72.

15. Conceptus radiation dose assessment from fluoroscopically assisted surgical treatment of hip fractures. Damilakis J, Theocharopoulos N, Perisinakis K, Papadokostakis G, Hadjipavlou A, Gourtsoyiannis N. Med Phys. 2003 Oct;30:2594-601.

16. Occupational exposure from common fluoroscopic projections used in orthopaedic surgery. Theocharopoulos N, Perisinakis K, Damilakis J, Papadokostakis G, Hadjipavlou A, Gourtsoyiannis N. J Bone Joint Surg Am. 2003 Sep;85-A(9):1698-703.

17. Radiogenic risks from hysterosalpingography. Perisinakis K, Damilakis J, Grammatikakis J, Theocharopoulos N, Gourtsoyiannis N. Eur Radiol. 2003 Jul;13:1522-8. Epub 2003 Feb 11.

18. Radiation dose to conceptus resulting from tangential breast irradiation. Mazonakis M, Varveris H, Damilakis J, Theoharopoulos N, Gourtsoyiannis N. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003 Feb 1;55:386-91.

19. Comparison of four methods for assessing patient effective dose from radiological examinations. Theocharopoulos N, Perisinakis K, Damilakis J, Varveris H, Gourtsoyiannis N. Med Phys. 2002 Sep;29:2070-9.

20. Patient effective radiation dose and associated risk from transmission scans using 153Gd line sources in cardiac spect studies. Perisinakis K, Theocharopoulos N, Karkavitsas N, Damilakis J. Health Phys. 2002 Jul;83:66-74.

21. Conceptus radiation dose and risk from cardiac catheter ablation procedures. Damilakis J, Theocharopoulos N, Perisinakis K, Manios E, Dimitriou P, Vardas P, Gourtsoyiannis N. Circulation. 2001 Aug 21;104:893-7.

22. Accurate assessment of patient effective radiation dose and associated detriment risk from radiofrequency catheter ablation procedures. Perisinakis K, Damilakis J, Theocharopoulos N, Manios E, Vardas P, Gourtsoyiannis N. Circulation. 2001 Jul 3;104:58-62.

23. Fetal dose estimates in treatment of superior vena cava syndrome Mazonakis, M., Damilakis, J., Theoharopoulos, N., Gourtsoyiannis, N. Physica Medica. 2000 Jan;16: 21-25.

24. A method of estimating fetal dose during brain radiation therapy. Mazonakis M, Damilakis J, Varveris H, Theoharopoulos N, Gourtsoyiannis N. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999 May 1;44:455-9.

25. Brain radiotherapy during pregnancy: an analysis of conceptus dose using anthropomorphic phantoms. Mazonakis M, Damilakis J, Theoharopoulos N, Varveris H, Gourtsoyiannis N. Br J Radiol. 1999 Mar;72:274-8.


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
Read More... staff


 staff: Ν. Θεοχαρόπουλος - Σύντομο Βιογραφικό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Σύντομο Βιογραφικό | Δημοσιεύσεις | Ανακοινώσεις | Προσκεκλημένες Ομιλίες | Ερευνητικά Προγράμματα | Πλήρες Βιογραφικό |

Νίκος Θεοχαρόπουλος

Επίστημονικός Συνεργάτη

E-mailtheochar@med.uoc.gr
Τηλέφωνο+30.2810.39.2564
Fax+30.2810.542095
ΔιεύθυνσηUniversity of Crete,
Faculty of Medicine,
Medical Physics Dept,
P.O.Box 1393,
71500, Heraklion, Crete, Greece
Νίκος Θεοχαρόπουλος


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ


Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966. Είναι πτυχιούχος του Τ΅ή΅ατος Φυσικών της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος MSc in Applied Radiation Physics από το University of Birmingham και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής). Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης του Τομέα Ακτινολογίας (Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής) στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και σήμερα συμμετέχει ως ερευνητής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  “Safety and efficacy of computed tomography (SECT): a broad perspective”.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης των εξεταζομένων στην Ακτινολογία (Ακτινογράφηση, Ακτινοσκόπηση, Αξονική Τομογραφία), και της επαγγελματικής έκθεσης του προσωπικού από ακτινοσκοπικά υποβοηθούμενες πράξεις.


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
Read More... staff


 staff: Ι. Στρατάκης - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Σύντομο Βιογραφικό | Δημοσιεύσεις | Ανακοινώσεις | Προσκεκλημένες Ομιλίες | Ερευνητικά Προγράμματα | Πλήρες Βιογραφικό |

Ιωάννης Στρατάκης

Επίστημονικός Συνεργάτης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


1. Occupational dosimetry in percutaneous transhepatic biliary interventions. J. Stratakis, J. Damilakis, A. Hatzidakis, N. Theocharopoulos, M. Krokidis, K. Perisinakis, N. Gourtsoyiannis, ECR 2007.

2. Radiation dose and risk from fluoroscopically guided percutaneous transluminal angioplasty and stenting in the abdominal region. J. Stratakis, J. Damilakis, D. Tsetis, N. Gourtsoyiannis, ECR/EPOS 2007.

3. Phase I trial of weekly docetaxel and cisplatin combined to concurrent external hyperfractionated irradiation in the treatment of locally advanced squamous cell carcinoma of head and neck. E. Lyraraki, H Varveris, E. Petinelly, J. Stratakis, S.Kachris, M. Mazonakis, M. Xenaki, A. Tzedakis, A. Fasoulaki, A. Varveris, V. Kouloulias, E. Prokopakis, G .Velegrakis.

4. International Meeting on Innovative Approaches in Head and Neck Oncology, Barcelona, Spain, 2007.

5. Phase I study of weekly Topotecan in combination with concomitant external cranial radiotherapy for patients with glioblstoma multiforme of the brain. H.Varveris, V. Kouloulias, M. Mazonakis, E. Lyraraki, E. Petinelli, A. Varveris, M. Xenaki, A. Fasoulaki, L. Kokoves, A Tzedakis, J. Stratakis, A. Giannopoulos, A. Vakis, G Zournatzidis, ESTRO 25, Leipzig October 8-12, 2006.

6. Risk estimation of radiation-induced thyroid cancer in children undergoing prophylactic cranial irradiation with photons 6 MV - A Monte Carlo study. Α.Τzedakis, M. Mazonakis, , S. Kachris, J. Damilakis, J.Stratakis, E. Lyraraki, E. Petineli, A. Fasoulaki, H.Varveris, ECCO 13 Conference, Παρίσι, Oκτώβριος-Νοέμβριος 2005.

7. Performance evaluation of a new quantitative ultrasound imaging device: precision and discrimination of low energy fractures. J. Damilakis, N. Kourbetis, J. Stratakis, G. Papadokostakis, K. Perisinakis, A. Karantanas, N. Gourtsoyiannis. International Conference of Medical Physics 2005, + δημοσ. Biomedical Engineering, Vol. 50, Sup. Vol. 1(2) 2005.

8. Effect of a multislice scanner on patient effective dose: A Monte Carlo study.Α. Τzedakis, J. Damilakis, K. Perisinakis, J.Stratakis, , N. Gourtsoyiannis. ECR 2005.

9. Μοnte Carlo calculated conceptus dose in brain radiotherapy. Α.Τzedakis, J. Damilakis, J.Stratakis, Η. Varveris, ESTRO 23 Radiotherapy & Oncology, poster Νο 1064, 24-28 Oκτωβρίου 2004, Άμστερνταμ.

10. Influence of initial beam characteristics on Monte Carlo calculated distributions for linear accelerator photon beams. Α.Τzedakis, J. Damilakis, M. Mazonakis, J.Stratakis, Varveris, ECCO 12 Conference, Copenhagen, 21-25 Σεπτεμβρίου 2003.

11. Digitization requirements in mammography: A phantom study using ROC analysis. K. Perisinakis, J. Damilakis, J. Stratakis, N. Gourtsoyiannis; European Congress of Radiology, ECR 2001, Mάρτιος 2001, Βιέννη.

12. Quantitative ultrasound imaging: Algorithm development and clinical assessment of a region growing technique. J. Damilakis, J. Stratakis, K. Perisinakis, N. Gourtsoyiannis; European Congress of Radiology, ECR 2001, Mάρτιος 2001, Βιέννη.
Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
Read More... staff


 staff: Ι. Στρατάκης - Δημοσιεύσεις

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Σύντομο Βιογραφικό | Δημοσιεύσεις | Ανακοινώσεις | Προσκεκλημένες Ομιλίες | Ερευνητικά Προγράμματα | Πλήρες Βιογραφικό |

Ιωάννης Στρατάκης

Επίστημονικός Συνεργάτης


ΠΛΗΡΕΙΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
(PEER-REVIEWED JOURNALS)1. Radiation dose and risk from fluoroscopically guided percutaneous transluminal angioplasty and stenting in the abdominal region. J Stratakis, J Damilakis, D Tsetis, N Gourtsoyiannis. Eur Radiol. 2007 (in press)

2. Normalized dose data for upper gastrointestinal tract contrast studies performed to infants. J Damilakis, J Stratakis, M Raissaki, K Perisinakis, N Kourbetis, N Gourtsoyiannis. Med Phys. 2006 Apr;33(4):1033-40.

3. Occupational radiation exposure from fluoroscopically guided percutaneous transhepatic biliary procedures. J Stratakis, J Damilakis, A Hatzidakis, N Theocharopoulos, N Gourtsoyiannis J Vasc Interv Radiol. 2006 May;17(5):863-71.

4. Radiation dose and risk from fluoroscopically guided percutaneous transhepatic biliary procedures. J Stratakis, J Damilakis, A Hatzidakis, K Perisinakis, N Gourtsoyiannis. J Vasc Interv Radiol. 2006 Jan;17(1):77-84.

5. Fluoroscopy-controlled voiding cystourethrography in infants and children: are the radiation risks trivial? K Perisinakis, M Raissaki, J Damilakis, J Stratakis, J Neratzoulakis, N Gourtsoyiannis. Eur Radiol. 2006 Apr;16(4):846-51

6. The effect of z overscanning on patient effective dose from multidetector helical computed tomography examinations. A Tzedakis, J Damilakis, K Perisinakis, J Stratakis, N Gourtsoyiannis. Med Phys. 2005 Jun;32(6):1621-9.

7. Organ and effective dose conversion coefficients for radiographic examinations of the pediatric skull estimated by Monte Carlo methods. J Stratakis, J Damilakis, N Gourtsoyiannis. Eur Radiol. 2005 Sep;15(9):1948-58.

8. Influence of initial electron beam parameters on Monte Carlo calculated absorbed dose distributions for radiotherapy photon beams. A Tzedakis, J Damilakis, M Mazonakis, J Stratakis, H Varveris, N Gourtsoyiannis. Med Phys. 2004 Apr;31(4):907-13.

9. Broadband ultrasound attenuation imaging: algorithm development and clinical assessment of a region growing technique. J Damilakis, J Stratakis, K Perisinakis, N Gourtsoyiannis Phys Med Biol. 2002 Jan 21;47(2):315-25.
Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
Read More... staff


English Edition

   Μαθήματα
Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

Μετεκπαιδευτικά
Μαθήματα
2016 - 2017

   Εκπαιδευτικό Υλικό
Εκπαιδευτικό Πολυμεσικό Υλικό

Εκπαιδευτικό
Πολυμεσικό
Υλικό


Σημειώσεις Ιατρικής Φυσικής

   Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
(2016-2017)


©: Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Δημιουργία και Συντήρηση Διαδικτυακού Τόπου Εικονικά Εργαστήρια Ιατρικής - Virtual Medical Lab