Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
\MEDIRAD Project
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:

Medical Physics: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Τα Νέα του Εργαστηρίου

 education: Σημειώσεις Ιατρικής Φυσικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Read More... education


 Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

NEW ! Το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Ιατρική Φυσική.
Read More...


 education: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2010-2011 (ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Read More... education


 education: Προπτυχιακό Μάθημα - Εκπαιδευτικό Πολυμεσι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το υλικό που έχει εγκατασταθεί σε αυτόν τον ιστοχώρο καλύπτει μέρος του μαθήματος "Ιατρική Φυσική" το οποίο διδάσκεται στους φοιτητές του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκτός από το πολυμεσικό υλικό περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης και εργαστήρια τα οποία πραγματοποιούνται σε ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων. Η συλλογή και επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού, η μετατροπή του σε μορφή πολυμέσων και η εγκατάστασή του στον παγκόσμιο ιστό πραγματοποιήθηκε με στόχο η πληροφορία να δίνεται με τρόπο εύληπτο και να αξιοποιούνται οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης που επιτρέπει η χρήση των πολυμέσων. Δεν ήταν στους στόχους μας να αντικαταστήσουμε το πανεπιστημιακό σύγγραμμα με εκπαιδευτικό υλικό κάποιας άλλης μορφής αλλά να συμπληρώσουμε το πανεπιστημιακό σύγγραμμα με πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό ώστε οι γνώσεις να προσφέρονται στους φοιτητές πέραν του κλασσικού και με έναν καινοτόμο τρόπο. Παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης είναι ευπρόσδεκτες.

Το κύριο μέρος του έργου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 3, Μέτρο 3.1, Ενέργεια 3.1.α - "Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα". Η προσπάθειά συνεχίζεται και σκοπός μας είναι στην αρχή κάθε νέας ακαδημαϊκής χρονιάς να προσφέρουμε βελτιωμένη έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού.Η συγγραφή και επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού έγινε από τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής
Ι. Δαμηλάκη και Κ. Περισυνάκη


Για να επισκεφθείτε το Εκπαιδευτικό Υλικό παρακαλώ επικοινωνήστε στη διεύθυνση damilaki@med.uoc.gr για να σας δοθούν στοιχεία πρόσβασης.
Εκπαιδευτικό Υλικό

Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο με το Εκπαιδευτικό Υλικό ακολουθώντας το σύνδεσμο ...
Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
Read More... education


 education: Προπτυχιακό Μάθημα - Ιατρική Φυσική

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤομέαςΑκτινολογίαςΠροπτυχιακό Μάθημα - Ιατρική Φυσική
Υπεύθυνοs ΜαθήματοsΙ. Δαμηλάκης
Διάρκεια1ο Εξάμηνο / Ω.Δ.Ε. 60 / Δ.Μ. 4
ΣτόχοιAπόκτηση θεμελιωμένης γνώσης των βασικών αρχών και νόμων της Φυσικής που συνδέονται με τις λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος και την ιατρική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην ιατρική διάγνωση και θεραπεία.
Περιεχόμενο- Αλληλεπίδραση ιοντιζουσών ακrινoβoλιών και ύλης.
- Φυσική των ακrίνων Χ. Διαγνωστικές εφαρμογές.
- Σύγχρονα ψηφιακά απεικονιστικά συστήματα ακτινoδιάγνωσης
- Ραδιενέργεια, ραδιονουκλίδια, φυσική της πυρηνικής ιατρικής
- Φυσικές αρχές τομογραφικών τεχνικών.
- Φυσική της ακτrινoθεραπείας.
- Μέτρηση ιοντιζουσών ακτινoβoλιών, δοσιμετρία.
- Αρχές ραδιοβιολογίας και ακτινoπρoστασίας.
- Αρχές εμβιομηχανικής. Βιουλικά.
- Ρευστά, φυσική της κυκλοφορίας του αίματος.
- Θερμότητα, ιατρικές εφαρμογές.
- Κυματική, ακουστική, φυσικές αρχές της ακοής.
- Υπέρηχοι, εφαρμογές στην ιατρική.
- Οπτική, φυσική της όρασης, μικροσκόπια.
- Φυσική και τεχνολογία των Laser. Ιατρικές εφαρμογές.
- Bιoηλεκτρισμός, μέτρηση βιοδυναμικών.
- Μαγνητισμός. Αρχές μαγνητικού συντονισμού - εφαρμογές στην ιατρική.
ΔιδασκαλίαΔιαλέξεις. Σεμινάρια. Εργαστηριακές ασκήσεις.
ΔιδάσκοvτεsΙ. Δαμηλάκης και κατ' ανάθεση.
ΕξετάσειsΓραπτές ή προφορικές.
Συνιστώμενα για μελέτη1) Σημειώσεις "Ιατρική Φυσική" Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Παν /μίου Κρήτης.
2) Κ. Ψαράκος "Ιατρική Φυσική".
3) Εκπαιδευτικό Πολυμεσικό Υλικό στην Ιατρική Φυσική.


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
Read More... education


English Edition

   Μαθήματα
Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

Μετεκπαιδευτικά
Μαθήματα
2019 - 2020

   Εκπαιδευτικό Υλικό
Εκπαιδευτικό Πολυμεσικό Υλικό

Εκπαιδευτικό
Πολυμεσικό
Υλικό


Σημειώσεις Ιατρικής Φυσικής

   Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
(2019-2020)


©: Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Δημιουργία και Συντήρηση Διαδικτυακού Τόπου Εικονικά Εργαστήρια Ιατρικής - Virtual Medical Lab