ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ


Διευθυντής εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής
Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κλινικό έργο του εργαστηρίου, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής και νέα του εργαστηρίου. Στα σχέδια του άμεσου μέλλοντος είναι η προσθήκη χρήσιμων πληροφοριών για το ευρύ κοινό με προσέγγιση απλή και εύληπτη. Επίσης, η έκδοση αυτής της ιστοσελίδας και στην Αγγλική γλώσσα είναι πρώτης προτεραιότητας για εμάς αφού η Ελληνική δραστηριότητα στο χώρο της Ιατρικής Φυσικής πρέπει να γίνεται γνωστή στο εξωτερικό και μέσω του διαδικτύου. Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο προσφέρει ιδιαίτερες δυνατότητες πληροφόρησης και διαβούλευσης. Η επικοινωνία αυτού του διαδικτυακού τόπου θα παραμείνει ανοικτή όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και σε όλη την κοινωνία. Ο διάλογος θα αποτελέσει για εμάς σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων και συνεχούς βελτίωσης.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Personalized Computed Tomography Organ Dose Estimation Tool
Conceptus Radiation Doses and Risks from Imaging with Ionizing Radiation Tool
Automatic Calculation of Water-Equivalent Diameter Tool
X-ray Spectrum Generator for Monte Carlo Calculations

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


EUTEMPE-EFOMP webinars and masterclasses
European Medical Application and Radiation Protection Concept
SINFONIA HORIZON 2020 PROJECT
IMPLICATIONS OF MEDICAL LOW DOSE RADIATION EXPOSURE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ