Προπτυχιακό μάθημα - Ιατρική Φυσική


Τομέας Ακτινολογίας
Υπεύθυνοs Μαθήματοs: Ι. Δαμηλάκης

Στόχοι: Aπόκτηση θεμελιωμένης γνώσης των βασικών αρχών και νόμων της Φυσικής που συνδέονται με τις λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος και την ιατρική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην ιατρική διάγνωση και θεραπεία.

Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Εισαχθέντες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μετά)

Πρόγραμμα διαλέξεων και εργαστηρίων

Σημειώσεις μαθήματος 1.1 Ιατρική Φυσική Συνιστώμενα για μελέτη
1. Σημειώσεις "Ιατρική Φυσική" Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Παν /μίου Κρήτης.
2. Κ. Ψαράκος "Ιατρική Φυσική".